Trädgårdsmästare

Trädgårdsmästare inom Utemiljöer

400p

Trädgårdsmästare inom utemiljöer 2 år (400 p)

 

 

Distans heltid, Dingle

 

Vill du vidareutbilda dig till Trädgårdsmästare med inriktning på utemiljöer?

Då har vi utbildningen för dig.

Det råder idag stor brist på arbetsledare/lagbasar inom skötsel, förvaltning och nyanläggning av utemiljö.

Det förväntas också stora pensionsavgångar inom snar framtid.

Många skickliga hantverkare saknas idag, som har en helhetssyn om biologiska och ekologiska sammanhang, samt med kunskaper om växters miljökrav. Inom näringen utvecklas tekniken ständigt och behovet av medarbetare som kan använda och sköta maskiner är viktig. Att kunna möta och hjälpa brukarna av olika typer av utemiljö är också viktigt.

Det här är en distansutbildning där du pluggar den största delen av tiden på hemmaplan och träffar dina studiekamrater och lärare vid totalt 20 träffar à 4 dagar under 2 år.

Förutom under LIA-perioderna blir det cirka var 3-4:e vecka.

Merparten av träffarna är förlagda till Naturbruksskolan Dingle (karta: se här) och vissa träffar till Botaniska Trädgården i Göteborg.

Under hemstudieperioderna sker undervisningen via lärplattformen PingPong.

 

Utbildningens mål

Du får en helhetssyn genom kunskap om det gröna. Vikten av kvalitet och hantverkskunnande, samt utemiljöns betydelse för människors välbefinnande.

Du får kunskap om marken och de växter vi kan använda utifrån deras egenskaper och krav på växtplats. Här ingår design och gestaltning samt anläggning av olika typer av utemiljö som gångar, trappor och murar, samt att plantera växter.

Att kunna ansvara för skötseln inom utemiljön genom att kunna planera och leda arbetet med ex. beskärning, gräsklippning mm är en viktig bit.

Du får en fördjupning i om växter som tekniska element i urbana miljöer. Du lär dig kvalitetssäkring, service, entreprenadjuridik och kalkylering.

Du kan upprätta och framförallt leda arbetet utifrån skötselplaner och ritningar på ett kvalitativt, miljömässigt och ekonomiskt sätt.

Du får kunskap i arbetsledning och i att kommunicera med kunder både i närmiljön och i omvärlden.

Dina framtida arbetsgivare hittar du hos Bostadsbolag, Kommuner, Kyrkogårdsförvaltningar samt hos Entreprenad- och Anläggningsföretag.

Du kan även bli egen företagare.

 

Obligatoriska kurser (5 YH-poäng = 1 veckas studier)

Kvalificerad drift och förvaltning 50 p

Kvalificerad växtkunskap och växtanvändning 50 p

Miljöanpassad design och anläggning av utemiljöer 50 p

Fördjupning Växter som tekniska element i urbana miljöer 20 p

Entreprenadjuridik och kalkylering 40 p

Ledarskap 30 p

Kyrkogårdsförvaltning 10 p

LIA Drift och underhåll av utemiljö 40 p

LIA Fördjupning 20 p

LIA Ledarskap 10 p

LIA Projektering och anläggning av utemiljö 40 p

Examensarbete 40 p

 

Summa: 400 YH-poäng

 

LIA – Lärande i arbete

Inom Yrkeshögskolan är LIA – Lärande i arbete en viktig del i utbildningen. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och du får nya viktiga kunskaper med dig fortsättningsvis. Du bygger ut ditt personliga nätverk genom de kontakter du får med både arbetsgivare och övriga inom branschen.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är 80 veckor, dvs. 2 års heltidsstudier (400 YH-poäng) på distans med regelbundna träffar i Dingle.

Teori varvas med praktik, totalt 22 veckor består av LIA (Lärande i arbetslivet) som är uppdelat i fyra delar med olika inriktning. Dessutom gör du ett examensarbete ute på en arbetsplats i 8 veckor.

 

Du får en personlig coachning – Vi tar hand om våra studenter! Vi är flexibla och du kan påverka studieupplägget efter dina behov.

 

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

 

Yrkesexamen

Utbildningen leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare inom utemiljö. För att få examensbevis krävs minst betyget Godkänd i samtliga kurser i utbildningen.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, gymnasieskola eller komvux. (Se här).

 

Utöver grundläggande behörighet krävs:

1.Lägst betyget 3/G/E i Trädgårdsanläggning1, Växtkunskap1, Beskärning och trädvård samt Skötsel av utemiljöer från ungdomsgymnasium eller komvuxutbildning, eller motsvarande kurser från tidigare gymnasiesystem.

eller

Minst fem av TCYK:s yrkeskurser eller Naturbrukets Yrkesnämnds branschcertifikat Grönt kort. Se. http://www.yrkesbevis.com/dynamic/kursplaner.asp

eller

Yrkeserfarenhet som förvärvats inom branschen, sammanlagt minst 9 månader heltid under växtsäsongen mars-oktober, samt kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Trädgårdsanläggning1, Växtkunskap1, Beskärning och trädvård samt Skötsel av utemiljöer.

eller

Arbetslivserfarenhet av arbetsledande position om minst 2 år heltid samt kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Trädgårdsanläggning1, Växtkunskap1, Beskärning och trädvård samt Skötsel av utemiljöer.

eller

Riktad preparandutbildning med godkänt resultat. Mer info om preparandutbildningen: se nedan.

 

2.Allmän arbetslivserfarenhet minst 2 år heltid.

 

3.Körkort lägst klass B.

 

Ansökan

 

Det går inte att söka utbildningen just nu.

 

Reell kompetens

Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har längre praktiskt erfarenhet inom gröna utemiljöer, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens.

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

 

Skriv gärna ett kort personligt brev där du beskriver dig själv och vad du vill med utbildningen, som du sedan bifogar med din ansökan.

 

 

Preprandutbildning

Info om "Riktad preparandutbildning" för komplettering av särskild behörighet för denna YH-utbildning: Se här.

Anmälan till preparandkursen gör du genom mejl till Lena Molander eller Maria Johansson, se adresser nedan.

 

 

Studietider för dig som började i augusti 2016:

2016-08-22--2017-07-07, varav LIA v15-22, v25-27

2017-08-07--2018-03-30, varav LIA v32-36, v38-41 csn: Ange 34 veckor 170 YH-poäng

 

Studietider för kommande start i augusti 2017:

2017-08-21 - 2018-07-06, v34-27, 46v, varav 11v LIA, v 15-22 och v 25-27, gärna på hemorten. csn: Ange 46 veckor och 230 YH-poäng

2018-08-06 - 2019-03-29, v 32-13, 34v, varav 11v LIA, v 32-36, v 38-41 och v 5-6, gärna på hemorten. csn: Ange 34 veckor och 170 YH-poäng

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

Mer information om utbildningen får du av:

Lena Molander, utbildningsledare

Telefon: 072-518 95 91

E-post: lena.molander@vgregion.se

 

Maria Johansson, utbildningssamordnare

Telefon: 070-26 41 461

E-post: maria.d.johansson@vgregion.se

 

 

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved