Småskalig virkesförädling

 

Småskalig virkesförädling 2 år halvfart distans.

 

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med trä som byggmaterial.

Du får fördjupade kunskaper om småskalig sågning,knuttimring och trämaterial, kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter,

produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll med anor.

 

Ansök till utbildning HÄR

 

 

Utbildningen är delvis förlagd på Svenljunga Naturbruksskola.

 

Timring är en nisch i byggbranschen som är förhållandevis liten idag. Byggtekniken har mycket gamla anor.

Redan vikingarna använde tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Intresset för dessa tekniker växer sig allt starkare, då man i dagens samhälle tittar mer och mer på att bygga hållbart och klimatsmart.

Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att

ha mindre problem med skadesvampar och liknande. I kombination gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och

design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch där nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan

vara ett fruktbart område.

 

Som egen småföretagare inom virkesbranschen är det viktigt ha både bredd och djup i sin verksamhet och att kunna fortbilda sig

inom sitt yrkesområde. Även intresset och efterfrågan för lokalt producerade specialsortiment i trä ökar och det finns idag utrymme

för nya entreprenörer.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (Se här).

Naturkunskap 1a1 eller motsvarande

Matematik 2 eller motsvarande

 

Ansökan

Utbildningen startar den 11 september 2017.

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

Ansök till utbildning HÄR

 

Utbildningsöversikt

Ekonomi och entreprenörskap - 20 YH poäng

Introduktion - 5 YH poäng

Konstruktion och design - 20 YH poäng

LIA 1 - 25 YH poäng

LIA 2 med examensarbete - 25 YH poäng

Maskinlära - 20 YH poäng

Sågning - 25 YH poäng

Timring - 35 YH poäng

Virkes- och materiallära - 25 YH poäng

 

Totalt: 200 YH poäng

 

Terminstider csn för utbildningen:

2017-09-11 -- 2018-06-15

2018-09-10 -- 2019-06-14

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

Utföra sågning av virke

Planera och genomföra en timmerhusbyggnation

Starta och driva ett framgångsrikt fåmansföretag

Kunna nätverka

Kunna produktutveckla

Använda sociala medier

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

Mer information om utbildningen får du av:

Björn Larsson, utbildningsledare

Telefon: 0325-477 01

E-post:bjorn.larsson@vgregion.se

 

 

 

Visste du att:

Det lär finnas mer än 800 olika typer av timmerknutar som är olika varianter med nyansskillnad på samma tema, att urholka en stock för att passa in en annan. På BYS jobbar vi med tre huvudtyper av knutar; sadelknut (eller rännknut beroende på var man väljer att göra halsningen), dalaknuten (eller dubbelkattsknuten) och laxknuten.

Småskalig virkesförädling

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved