Klövvårdare

Klövvårdare

 

Klövvårdare 1 år

 

 

 

Bli klövvårdare - ett yrke som efterfrågas i framtiden.

 

Tycker du om kor?

Vill du påverka djurens välbefinnande?

Vill du starta ditt eget företag?

Då har vi utbildningen för dig!

 

Ansök till utbildning HÄR

 

På BYS i Skara finns landets första och enda längre klövvårdareutbildning. Tillsammans med näringen, Svenska Klövvårdareföreningen och Jordbruksverket har vi tagit fram en ettårig utbildning där du får lära dig om kons anatomi och fysiologi, djurstallar och utfordring, ergonomi, kommunikation, entreprenörsskap och ekonomi och förstås - klövvård!

 

Du får också lära dig att verka grisar och får och du lär dig också att driva ditt eget klövvårdsföretag.

 

Föreläsningarna ges av våra lärare, forskare på SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet, och av företagare och representanter från näringslivet i branschen. Du får alltså ta del av de senaste rönen inom forskningen och beprövad erfarenhet från branschen.

 

Det blir allt viktigare att sköta om kornas klövar, både mjölk- och köttdjursbesättningarna blir allt större. Fler och fler djur finns i lösdrift och de nya robotstallen för mjölkkor ställer ökade krav på att djuren kan röra sig obehindrat. Därför krävs det tätare och även andra klövvårdande insatser än tidigare. Förutom att klövvård är en viktig faktor för god djuromsorg poängterar branschen att god klövvård är en förutsättning för god lönsamhet i mjölkproduktionen.

 

Behovet av klövvårdare är stort, speciellt i vissa delar av landet. Med stor säkerhet kommer behovet av välutbildade klövvårdare att öka ännu mer. I det nya Landsbygdsprogrammet vill man satsa extra på djurvälfärd och har tagit fram en klövpeng, där du som klövvårdare spelar en stor roll.

 

Du kommer att bli efterfrågad!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen finns i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på heltid i 2 terminer, utbildningen ges på distans med en del obligatoriska träffar i Skara. Under din studietid varvas teori med praktik. Under 20 veckor läser du teorikurser och resten av tiden är du ute på LIA hos verksamma klövvårdare. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

 

Lärande i arbete - LIA

Din LIA kan du göra var som helst i landet. Och du kan med fördel dela upp dina 20 veckor på flera olika praktikplatser.

 

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen till klövvårdare. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning.

 

Förkunskap

Behörighet till yrkeshögskolan:

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS

2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk

erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Krav på särskilda förkunskaper

Minst 1 års dokumenterad erfarenhet från arbete i nöt- och /eller mjölkbesättning alternativt klövdjur i djurpark med minst en sysselsättningsgrad på halvtid eller motsvarande erfarenheter som av ledningsgruppen bedöms som adekvata för utbildningen.

 

Ansökan

 

Det går inte att ansöka till utbildningen just nu.

 

Reell kompetens

Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har jobbat länge med klövvård, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens.

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

 

Kurser

Introduktion

Djurstallar

Anatomi och fysiologi

Entreprenörskap och ekonomi

Ergonomi och arbetsmiljö

Foder och utfodring

Klövvård

Kommunikation

LIA

Examination

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

 

Terminstider för dig som söker csn:

 

2017-08-28--2018-06-01

200 YH-poäng

 

 

Mer information om utbildningen får du av:

Liliane Graje, utbildningsledare

Telefon: 070-481 09 84

E-post: liliane.graje@vgregion.se

 

 

 

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved