Unghästutbildare

Unghästutbildare

 

Unghästutbildare 400 YH-poäng

 

Vid ev. frågor angående ansökan, var vänlig kontakta Anneli Ekh, anneli.ekh@vgregion.se, eller efter 4 sept. Kathrin Strand, kathrin.strand@vgregion.se. på vårt antagningskansli.

 

Ansök till utbildningen här

 

Bli unghästutbildare och arbeta professionellt med unga hästar!

 

Det finns en stark efterfrågan på utbildad arbetskraft i branschen.

 

Målet med utbildningen är att du ska kunna utbilda hästar och ponnyer för den internationella moderna hästnäringens behov och att du kan arbeta som unghästutbildare, antingen som egen företagare eller som anställd. Du möter professionella tränare under utbildningen, bland andra Anette Christensson och Eamon Hickey.

 

Under utbildningen lär du dig att utbilda och matcha unga hästar och ponnyer av olika raser inför till exempel årgångstävling eller försäljning. Du lär dig att visa hästar på treårstest, vid kvalitetsbedömningar och årgångstävlingar och du och lär dig presentera och marknadsföra hästar för en internationell marknad. BYS följer den traditionella utbildningsskalans grundkoncept. Vårt mål är att utveckla trygga och välridna hästar och ponnyer som klarar olika miljöer och situationer. Svenska uppfödare bedriver en mycket framgångsrik avel. Det finns ett stort behov av unghästutbildare som kan ta tillvara och utveckla unga hästar och ponnyers talanger.

 

Du lär dig också att sköta och utfodra hästar på ett ekonomiskt och rationellt sätt och hur etologi och träningsfysiologi påverkar den unga hästen. Du tränar på att bedöma hästens utveckling, hur den reagerar på och hur du lägger upp lämpliga träningsprogram för varje häst. Parallellt med detta läser du marknadsföring och ekonomi som du behöver för att driva ett framgångsrikt företag. Under utbildningen praktiserar du både i Sverige och i Europa. Vår utbildning till unghästutbildare har en stark internationell prägel.

 

Utbildningen förbereder dig för HYN:s prov till diplomerad unghästutbildare.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen finns i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på heltid i 4 terminer. Utbildningen är studiemedelsberättig för heltidsstudier via CSN. Under de perioder du är på skolan läser du teori halva tiden och tränar praktiska färdigheter med hästar halva tiden. Den praktiska skolförlagda delen av utbildningen gör du i stall och ridhus i närheten av Skara.

 

Västra Götalandsregionen är huvudman för skolan. Utbildningen bedrivs som Yrkeshögskoleutbildning inom ramen för Myndigheten för Yrkeshögskolan som sorterar under utbildningsdepartementet.

 

Praktisk träning - lärande i arbete

Du är ute på praktik ett antal veckor under utbildningen, så kallad Lärande i arbetslivet (LIA). Dina praktikperioder gör du både i Sverige och Europa.

 

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen till unghästutbildare. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (Se här).

Minst 12 månaders yrkeserfarenhet med hästverksamhet.

Genomfört godkänt yrkesprov för hästskötare alternativt motsvarande påvisbar kompetens.

Dokumenterad personlig ridmässig färdighet motsvarande 1.20 hoppning för häst/ponny samt Lätt A dressyr för häst/ponny.

Tävlingsmeriter eller av lägst B-tränare eller godkänd SRL III ridlärare styrkt intyg bifogas ansökan.

 

Godkänt antagningsprov som består av ridprov, hästhanteringsprov samt skriftligt kunskapstest.

 

I din ansökan skall följande finnas med:

Personligt brev

Slutbetyg från gymnasium

Intyg från praktikvärd/arbetsgivare som styrker yrkespraktik med hästhantering

Intyg om att du avlagt godkänd examen som diplomerad hästskötare/intyg eller referenser som styrker motsvarande kunskaper.

Intyg om dina ridmässiga färdigheter eller utdrag ur tävlingsdatabasen

 

Antagningsprov

Samtliga behörigt sökande kallas till ett antagningsprov som genomförs under en dag under vår/försommar. Antagningsprovet består av två delar:

1. Ridprov*

2. Hästhanteringsprov

3. Skriftligt kunskapstest

 

* Vid ridprovet tittar vi på:

- Ryttarens sits över hinder

- Ryttarens sits och balans mellan hinder

- Ryttarens inverkan vid ridning

- Ryttarens hand - känslighet

- Ryttarens helhetsintryck

 

Blir du kallad till antagningsprov så får du mer detaljerad information.

 

 

Obligatoriska kurser

Anläggningskunskap - 25 YH-poäng

Arbetsliv och ledarskap - 20 YH-poäng

Entreprenörskap, marknadsföring och ekonomi - 25 YH-poäng

Examensarbete och examen - 20 YH-poäng

Hästens anatomi och fysiologi - 15 - YH-poäng

Hästens biologi, etologi och avel 40 - YH-poäng

LIA Europa 50 - YH-poäng

LIA Sverige 50 - YH-poäng

Ridning på utbildad häst - 50 YH-poäng

Unghästens utbildning 105 YH-poäng

 

Summa 400 YH-poäng

 

Ansökan

 

Det går inte att ansöka till utbildningen just nu.

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

Mer information om utbildningen får du av:

Monica Andersson, Utbildningsledare Unghästutbildarutbildning

Telefon: 0700-82 56 95

E-post: monika.ka.andersson@vgregion.se

 

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved