Djurvårdare - Utökad nivå

Djurvårdare

Utökad nivå

Djurvårdare - utökad nivå 1,5 år.

 

Vi erbjuder dig som vill jobba med djur och människor en yrkeshögskoleutbildning till djurvårdare på utökad nivå.

När du utbildar dig till djurvårdare på utökad nivå innebär det att du skaffar dig en kvalificerad kompetens för arbete inom djursjukvården.

Lärande i arbetslivet på djursjukhus och djurkliniker utgör en stor del av utbildningen.

Du får då en progressiv fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.

I vår utbildning får du kunskaper om hur du hanterar och vårdar djur inom djursjukvården.

Du lär dig om djurs beteende, vårdhygien, näringslära, anatomi, fysiologi, och om vanliga djursjukdomar och zoonoser för hund, katt och häst. Du lär dig även om förebyggande vård och att utföra vissa behandlingar. Du får kunskaper kring kommunikation och rådgivning för att bemöta djur och djurägare professionellt. I utbildningen ingår fördjupningar kring hygienrutiner och smittskydd samt tillämpning av den lagstiftning som reglerar djurens hälso- och sjukvård, djurskyddsbestämmelser och läkemedelshantering.

Du får lära dig journalhantering och tidsbokning samt andra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom djursjukvården. Du får lära dig att arbeta på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt.

 

Vad kan jag jobba med?

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som djurvårdare med behörighet på utökad nivå. Se Jordbruksverket hemsida.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är 60 veckor, d.v.s 1,5 års heltidsstudier (300 Yh-poäng). Utbildningen är förlagd till Uddetorp, Skara. Teori varvas med praktik, 18 veckor består av LIA (Lärande i arbetslivet). Du som studerande förväntas ta ett stort ansvar för anskaffandet av LIA-plats och LIA kan komma att genomföras på annan ort än studie- eller hemorten.

Utbildningen leder ej till legitimation. Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

 

Terminstider CSN för DV17:

Period 1: 2017-01-16--2017-06-02 100 YH-poäng

Period 2: 2017-08-28--2018-06-01 200 YH-poäng

 

Kurser som ingår i utbildningen

•Djurkunskap och djursjukvård

•Vårdhygien för djurvårdare

•Stationärvårdsarbete för djurvårdare

•Näringslära

•Polikliniskt arbete för djurvårdare

•Arbetsliv och kundbemötande för djurvårdare

•Verksamhetsförlagd utbildning (LIA)

 

Förkunskap

Behörighet till yrkeshögskolan

 

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskilda förkunskaper

De gymnasiekurser som kommer att ligga till grund för urvalet är följande;

E i kursen Sällskapsdjur 1 DJUSÄL01 100 p alternativt godkänd i kursen Sällskapsdjur DJR1215 200p,

E i kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 DJRDJU01 100 p alternativt godkänd i - Djursjukvård, DJR1205 150 poäng.

E i kursen Hästkunskap 1 HÄTHÄS01 (alternativt godkänd i Hästkunskap, DJR1211, 150 poäng) alternativt E i kursen Hundkunskap 1 HUNHUN01 100p (finns ingen motsvarighet i det gamla systemet) alternativt E i kursen Sällskapsdjur 2 DJUSÄL02 100 p ( alternativt godkänd i

Sällskapsdjur DJR1215, 200 poäng).

 

Äldre gymnasiebetyg beaktas och värderas av Studie-och yrkesvägledare i antagningsprocessen.

 

 

Reell kompetens

Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har erfarenhet av/arbetat med djur/djursjukvård eller har undersköterske- eller sjuksköterskeexamen, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens.

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

 

 

Antal platser och urval

Det är 35 utbildningsplatser.

 

Urvalet baseras på betyg av de särskilda förkunskaperna. Vid samma medelbetyg är relevant yrkeserfarenhet avgörande. Antalet dagar som den sökande arbetat/praktiserat på ett djursjukhus eller klinik är det mått som används i urvalsprocessen.

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta antagningskansliet: kathrin.strand@vgregion.se alt 0700-82 4469 eller oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

 

Ansökan

 

Det går inte att ansöka till utbildningen just nu.

 

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

Vanliga frågor

 • Vad betyder "eller motsvarande kunskaper" i de särskilda behörighetskraven?

- Det kan innebära att man har en dokumenterad god erfarenhet av arbete inom djursjukvård vad det gäller främst katt, hund och häst, eller att man har läst djursjukvårdskurser. Det är antagningsnämnden som gör bedömningen.

 • Räcker det med att jag har läst naturkunskap på gymnasiet och tycker mycket om djur?

- Nej, tyvärr räcker inte det. Utbildningen bygger på gymnasiekurserna inom djurvård.

 • Vad kan jag läsa för att bli behörig?

- Du kan exempelvis läsa djurvård på komvux. Det finns sådana utbildningar på flera naturbruksgymnasier i Sverige. Det kan också finnas djurvårdskurser som branschorganisationerna ordnar.

 • Hur ser arbetsmarknaden ut?

- Det är branschen som har tagit initiativ till den här utbildningen för att det finns behov av den här kompetensen och vi ser arbetsmarknaden som god.

 • Kan man gå denna utbildning på distans?

-Nej. Undervisningen är helt förlagd i Skara, förutom LIA-perioderna som du kan göra på annan plats.

 • Hur är utbildningen upplagd?

- Termin1: Introduktion 10 YHpoäng: studieteknik, lagstiftning, cell-lära, topografisk anatomi, anatomiska plan och riktningar. Djurkunskap och Djursjukvård 55 YH poäng: anatomi och sjukdomslära, farmakologi Vårdhygien 25 YH poäng: vårdhygien LIA 1 10 YH poäng: riktad mot vårdhygien

- Termin2: Näringslära 10 YH poäng: Näringsbehov och utfodring friska djur i olika livsstadier Stationärvård för Djurvårdare 40 YH poäng: teori och praktiska övningar omvårdnad, stationärvårdsarbete LIA 2 35 YH poäng : riktad mot stationärvård

- Termin3 Polikliniskt arbete för Djurvårdare 30 YH poäng: teori och praktiska övningar polikliniskt arbete LIA 3 35 YH poäng: Poliklinikarbete Arbetsliv och kundbemötande 40 YH poäng: Bl.a. Kommunikation, försäljningsteknik, etik LIA 4 10 YH poäng: receptionsarbete

 • Ingår praktik i utbildningen?

- Ja. Praktik på yrkeshögskolan kallas LIA (= lärande i arbete) och innefattar totalt 18 veckor, fördelade på 4 perioder: 2x2 veckor + 2x7veckor. Du som studerande förväntas ta ett stort ansvar för anskaffandet av LIA-plats och LIA kan komma att genomföras på annan ort än studie- eller hemorten.

 • Kan man göra sin praktik var som helst i Sverige?

- Ja. Vi uppmuntrar studenterna att söka praktik i hemtrakten.

Krav på praktikplats: Veterinärklinik eller Djursjukhus med minst 5 anställda. Av dessa 5 måste 2 vara veterinärer, och 3 leg. Djursjukskötare alternativt djurvårdare på utökad nivå.

 • Vilken kurslitteratur används?

- Vi har ingen obligatorisk kurslitteratur. Inför varje kurs har vi kurslitteratur som vi rekommenderar att studenten skaffar.

Majoriteten av litteraturen är på engelska, och vi förväntar oss att studenten ska kunna tillgodogöra sig engelsk litteratur.

 • Ingår D9 i utbildningen?

- Ja. D9 = Grundkurs i läkemedelshantering, ges som gäller för smådjur och/eller häst.

Kursen är uppdelad i en teoretisk del samt en praktisk del (injektions-övningar), med skriftlig tentamen samt ett praktiskt prov.

 • Vad får jag för yrkestitel efter utbildningen?

- Djurvårdare på utökad nivå.

 • Vad är det för skillnad med denna utbildning och en utbildning på gymnasienivå med D9?

- Juridiskt finns ingen skillnad. Men en yrkeshögskoleutbildning finns endast till om branschen efterfrågar en specifik utbildning och svenska djursjukvården efterfrågar en högre kompetens hos djurvårdare.

Vår utbildning bygger vidare på naturbruksgymnasiets kurser, och ger bredare och djupare kunskaper och praktiska färdigheter, samt lång praktik.

 • Var kan jag bo under min utbildning?

Biologiska Yrkeshögskolan förmedlar inga studentrum/lägenheter. Men ta gärna kontakt med BYS Studentförening som kan lämna tips. De kan kontaktas via Facebook. På Skara kommuns hemsida finns information om hyresmöjligheter av studentrum/lägenheter:

http://www.skara.se/bygga-bo—miljo/boende/hur-vill-du-bo.html

 • Får man ha hund med sig på skolan?

Hundar får inte vistas i undervisningslokalerna. Skolan har heller inte hunddagis.

 

Tips till dig som ansöker: Skriv ett kort personligt brev där du beskriver vem du är, vad du har jobbat med inom djurvård och vad du vill med utbildningen.

 

Mer information får du av

 

Ulrika Münz, lärare djurvård

Telefon: 0700-20 76 65

E-post: ulrika.munz@vgregion.se

 

 

Anita Hildensjö, utbildningsansvarig

Telefon: 0700-82 37 10

E-post: anita.hildensjo@vgregion.se

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved