Hovslagare, 3-årig utbildning

Hovslagare, 3-årig utbildning

 

Hovslagare, 3-årig utbildning

 

 

Från och med hösten 2017 är utbildningen 3-årig

 

Ansök till utbildning HÄR

 

Vill du arbeta professionellt som yrkesverksam hovslagare? Utbilda dig på vår hovslagarskola som är först i Sverige att bli certifierad af EFFA (European Federation of Farriers Association).

 

Vår hovslagarskola i Skara har anor sedan 1700-talet och här utbildar du dig i ”hjärtat” för svensk hovslagarutbildning. Vi erbjuder en utbildning av hög kvalitet som är utvecklad i nära samverkan med näringen.

 

Det finns efterfrågan på fler välutbildade hovslagare. I Sverige finns över 360 000 hästar och enligt djurskyddslagen ska hästarna verkas och/eller skos regelbundet. Som heltidsarbetande hovslagare har du vanligtvis en kundkrets på cirka 150 hästar. Du jobbar oftast som egen företagare, men det finns också exempel på anställda hovslagare.

 

När du har avlagt examen efter avslutad utbildning kan du ansöka hos Jordbruksverket om godkänd behörighet för hovslagare.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen finns i Skara och är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på heltid i 6 terminer. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Det kommer att vara ett kortare sommaruppehåll, 3 veckor, mellan vårtermin och hösttermin. Utbildningen avslutas i mars 2020.

 

Under din första termin läser du fördjupningskurser om hästen som biologisk varelse, anatomi och fysiologi samt verkning/skoning. Du lär dig också mer om att starta och driva eget företag genom att redan på skolan göra en affärsplan över ditt framtida hovslageri. Du får råd från yrkeskunniga längs vägen och vid affärsplansexamen. Under termin 2 till 6 varvas teoretiska och praktiska kunskapsblock på skolan med praktik som sker hos praktikvärd.

 

De teoretiska delarna av utbildningen sker på BYS i Skara. Den praktiska skolförlagda delen av utbildningen gör du på hovslagarskolan, smedjan och skohallen på Axevalla Travbana utanför Skara. Här får du möjlighet att verka/sko många olika typer av hästar.

 

Lärande i arbete - LIA

Under 50 veckor är du ute på praktik - LIA (Lärande i arbetslivet), totalt ett års praktik. Skolan godkänner din praktikvärd som ska vara yrkesverksam hovslagare som arbetar heltid och har F-skattsedel. Praktikvärden ska också ha någon form av dokumenterat utbildning/lång erfarenhet och gärna vara godkänd hovslagare av Jordbruksverket. Skolan samarbetar nära din praktikvärd och stämmer regelbundet av din personliga utveckling.

 

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen till hovslagare. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i utbildningen.

 

Behörighetskrav

För att vara behörig sökande krävs följande:

 

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. ( Se här).

- Minst 3 månaders yrkeserfarenhet med hästhantering. Alternativt fem års hobbyverksamhet.

- Minst 1 månad praktik med yrkesverksam hovslagare.

 

I din ansökan skall följande finnas med:

- Betyg från gymnasieskola eller motsvarande

- Personligt brev

- Intyg från praktikvärd/arbetsgivare som styrker yrkespraktik med hästhantering, alternativt intyg från tredje part avseende hobbyverksamhet med daglig hästhantering

- Intyg från praktikvärd/arbetsgivare som stryker att att du har följt en yrkesverksam hovslagares vardag motsvarande 1 månad.

 

Ladda ner blankett här:

Praktikintyg Hästverksamhet

 

Intyg från yrkesverksam hovslagare som styrker den sökandes praktiktid hos hovslagare (en månad).

Ladda ner blankett här:

Praktikintyg Hovslageri

 

Ansökan

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta antagningskansliet: kathrin.strand@vgregion.se alt 0700-82 4469 eller oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-82 44 69

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

eller

 

Bys

Telefon: 0700-82 57 00

E-post: naturbruk.bys@vgregion.se

 

Ansökan till utbildning med start 28 augusti 2017 ska vara inne senast 15 maj 2017.

Ansök till utbildning HÄR Du kan också skicka dina handlingar till oss på naturbruk.bys@vgregion.se.

 

 

Kurser

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet - 5 YH-poäng

Hästens biologi - 15 YH-poäng

Hästens anatomi och fysiologi - 15 YH-poäng

Verkstadskurs - 15 YH-poäng

Barfotaverkning och skoning - 15 YH-poäng

Fysiologisk skoning - 15 YH-poäng

Smideskurs - 15 YH-poäng

Modifiering av halvfabrikat/skoning - 15 YH-poäng

Praktisk hovsjukvård - 15 YH-poäng

Prestationsskoning - 15 YH-poäng

Beslagsövningar/skoning - 30 YH-poäng

Föl- och unghästhantering, verkning av föl - 30 YH-poäng

Entreprenörskap och affärsplan - 20 YH-poäng

 

Examination och Examensarbete - 20 YH-poäng

 

LIA 1 - 50 YH-poäng

LIA 2 - 50 YH-poäng

LIA 3 - 50 YH-poäng

LIA 4 - 50 YH-poäng

LIA 5 - 50 YH-poäng

 

Hovsjukdomar och hovreparationer - 40 YH-poäng

Korrigering och balansering, fördjupning - 40 YH-poäng

Smittskydd och lagstiftning - 10 YH-poäng

Fysiologisk skoning, fördjupning - 20 YH-poäng

 

Totalt: 600 YH-poäng

 

 

Terminstider för dig som söker csn:

2017-08-28 -- 2018-08-03 245 YH-poäng

2018-08-27 -- 2019-08-02 245 YH-poäng

2019-08-26 -- 2020-01-24 110 YH-poäng

 

 

 

Mer information om utbildningen får du av

Gunilla af Kleen, utbildningsledare

Telefon: 0700-82 43 30

E-post: gunilla.af.kleen@vgregion.se

 

Ansök till utbildning HÄR Du kan också skicka dina handlingar till oss på naturbruk.bys@vgregion.se.

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved