Hovslagare - Fortbildning

Hovslagare

Kvalificerad tilläggsutbildning

 

Hovslagare kvalificerad tilläggsutbildning 1 år, 200 YH-poäng, Deltid 75 %

 

 

Jobbar du som hovslagare? Ta nästa steg med vår kvalificerade tilläggsutbildning och fördjupa din hovslagarkompetens!

 

BYS Hovslagarskola har ett nära samarbete med Svenska Hovslagarföreningen (SHF) och European Federation of Farriers Association (EFFA). Vi samarbetar också med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

 

Lärare vid BYS Hovslagarskola står för huvuddelen av undervisningen. Spetskompetens hämtas både nationellt och internationellt för att ge dig chans att ta del av forskningens nya rön varvat med väl beprövad erfarenhet. Mötet med kurskamrater tillika kollegor är viktigt för framtida nätverk och utbyte av erfarenheter. BYS Hovslagarskola är som första hovslagarskola i Sverige certifierad av EFFA.

 

Målsättningen för utbildningen är att du ska avlägga en godkänd examen för att kunna ansöka hos Jordbruksverket om en godkänd behörighet för hovslagare.

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen finns i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på 75 %. Teoretiska kurser och skolförlagda praktiska moment varvas med egna uppgifter som redovisas vid kommande kursblock. Du får en yrkesverksam mentor som stöd under utbildningen. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

 

Terminstider CSN:

 

2017-08-17--2018-08-10 (200 YH-poäng)

 

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (Se här)

Godkänd examen från en av Jordbruksverket godkänd grundutbildning inom hovslageri alternativt dokumenterad likvärdig kunskap/utbildning

Minst 2 års yrkeserfarenhet som hovslagare på heltid

 

Ansökan ska innehålla följande:

- Intyg som styrker examen från en av Jordbruksverket godkänd grundutbildning

Inom hovslageri alternativt motsvarande påvisbar kompetens

- Intyg som styrker längden på yrkesverksamhet (t ex kopia av F-skattsedel)

- Ett personligt brev där du berättar om dig själv och din yrkesverksamhet

 

Ansökan

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

 

Utbildningen startar i augusti 2017. Sista ansökningsdag 15 maj 2017.

 

Ansök till utbildning HÄR Du kan också skicka dina handlingar till oss på naturbruk.bys@vgregion.se

 

Utbildningsöversikt

Arbetsmiljö och ergonomi - 5 YH-poäng

Balansering och korrigering - 30 YH-poäng

Beslagslära och smide - 30 YH-poäng

Examination och examensarbete - 10 YH-poäng

Fölkorrigering - 20 YH-poäng

Hovreparationer - 30 YH-poäng

Hovsjukdomar - 30 YH-poäng

Hovslageri Internationellt - 5 YH-poäng

Hästens anatomi, fördjupning - 30 YH-poäng

Smittskydd och lagstiftning -10 YH-poäng

 

Totalt: 200 YH-poäng

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

Mer information om utbildningen får du av

Gunilla af Kleen, utbildningsledare

Telefon: 070-082 43 30

E-post: gunilla.af.kleen@vgregion.se

 

 

Ansök till utbildning HÄR Du kan också skicka dina handlingar till oss på naturbruk.bys@vgregion.se

 

 

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved