Arbetsledare Park

Arbetsledare

Parker och kyrkogårdar

300 YH-poäng

Arbetsledare för parker och kyrkogårdar 1,5 år (300 YH-poäng) - Distans

 

 

Nu kan du läsa den här utbildningen på distans!

 

Vill du jobba praktiskt med park och trädgård? Och samtidigt ha ett ökat ansvar för planering och arbetsledning? Då behöver du fördjupad kompetens.

 

När du ska börja jobba med ökat ansvar i ett arbetslag behöver du bygga på din kompetens. Förutom de praktiska kunskaperna om utomhusmiljöer, olika växtmaterial och skötsel måste du som arbetsledare kunna handleda och förmedla kunskaper till ditt arbetslag. Du ska också vara problemlösare och du ska kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på ett tydligt sätt så att arbetslaget fungerar bra. Du ska kunna upprätta skötselplaner, självständigt kunna bedöma skötselinsatser och kunna planera arbetet med hänsyn till ekonomiska ramar.

 

Helhetssynen på verksamheten är viktig och du lär dig att se till vilka resurser som står till förfogande. Dit hör förutom den ekonomiska sidan även att kunna bedöma tillgång till arbetskraft och vilka förutsättningar anläggningen har, allt för att kunna bedriva ett kvalitetsmedvetet arbete.

Du kommer att lära dig att driva och genomföra mindre projekt och att arbeta kreativt, reflekterande och kritiskt.

Det finns många historiska kulturmiljöer, både inom kyrkogårdar och övriga parker som kräver särskild kunskap, därför ingår en speciell kurs om detta i utbildningen.

 

I det här arbetet kommer du att träffa många olika människor i olika sinnesstämningar. Det är viktigt att kunna möta alla dessa människor på ett etiskt, medkännande och kunnigt sätt.

 

För att kunna arbeta som arbetsledare för begravningsplatser och parkmiljöer inom förvaltningar styrda av begravningslagen och kommunala förvaltningar ställs det krav på särskilt kunnande och etik inom respektive förvaltningsområde. Det är kunskaper du får i den här utbildningen.

 

Vår utbildning tar dig till en ny nivå.

 

 

LIA – Lärande i arbete

 

Inom Yrkeshögskolan är LIA – Lärande i arbete en viktig del i utbildningen.

Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och du får nya viktiga kunskaper med dig fortsättningsvis. Du bygger ut ditt personliga nätverk genom de kontakter du får med både arbetsgivare och övriga inom branschen. LIA:n i den här utbildningen är uppdelad så att du jobbar praktiskt med de särskilda uppgifter som följer med säsong.

 

 

Kurser (5 YH-poäng = 1 vecka)

 

Anläggning 20p

Arbetsledning och ledarskap 25p

Arbetsmiljö 10p

Begravningskunskap och etik 10p

Ekonomi och juridik 20p

Examensarbete 10p

Fördjupad växtkännedom 35p

Historiska kulturmiljöer 10p

Kvalificerad skötsel och underhåll av utemiljöer 55p

Teknik 20p

LIA - Höst- och vinterarbeten 30p

LIA - Sommararbeten 30p

LIA - Vårskötsel 25p

 

Summa: 300 YH-poäng

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är 60 veckor, dvs. 1,5 års heltidsstudier (300 YH-poäng). Du läser på distans med träffar i Skara.

Teori varvas med praktik, totalt 18 veckor består av LIA (Lärande i arbetslivet) som är uppdelat i tre delar med olika inriktning beroende på säsong.

LIA kan du göra på din hemort.

 

Du börjar plugga i januari och tar examen i mars året därpå, lagom till säsongsstart.

 

Du får en personlig coachning – Vi tar hand om våra studenter! Vi är flexibla och du kan påverka studieupplägget efter dina behov.

 

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

 

Terminstider CSN:

Period 1: 2017-01-16--2017-07-14 130 YH-poäng

Period 2: 2017-07-31--2018-03-23 170 YH-poäng

 

 

Terminstider CSN för dig som börjar i januari 2018:

Period 1: 2018-01-15--2018-07-15 130 YH-poäng

Period 2: 2018-07-30--2019-03-24 170 YH-poäng

 

 

Yrkesexamen

Utbildningen leder till yrkehögskoleexamen Arbetsledare för parker och kyrkogårdar.

För att få examensbevis krävs minst betyget Godkänd i samtliga kurser i utbildningen.

 

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (Se här)

 

Krav på särskilda förkunskaper

De särskilda förkunskaperna är uppdelade på tre krav:

 

1. Naturbruksprogrammet kurser Skötsel av utemiljöer, Växtkunskap 1, Beskärning och trädvård samt Anläggning 1 på ungdomsgymnasiet eller inom komvux. Motsvarande kurser från tidigare gymnasiesystem kan ersätta de nämnda kurserna. Betygsnivå minst E/G/3 i kurserna krävs.

eller

Minst fem av TCYKs (Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommittés) yrkesbeviskurser. (Se här)

eller

Genomförd riktad preparandutbildning behandlande områdena Skötsel av utemiljöer,växtkunskap, beskärning och trädgårdsanläggning med godkänt resultat.

 

2. Arbetslivserfarenhet som förvärvats inom trädgårdbranschen omfattande två säsonger.

 

3. Körkort klass B.

 

Om du inte har ovanstående kurser kan du gå en preparandkurs hos oss. Kontakta utbildningsledare Maria Nordström för mer information:

E-post:maria.nordstrom@vgregion.se Telefon: 072-236 71 36

 

 

Reell kompetens

Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har längre praktiskt erfarenhet inom gröna utemiljöer, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens.

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

 

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta antagningskansliet: kathrin.strand@vgregion.se alt 0700-82 4469 eller oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

 

Ansökan

Utbildningen startar i Skara den 15 januari 2018. Utbildningen avslutas i mars 2019, lagom till säsongsstart.

 

 

Ansök till utbildning här

 

 

 

Mer information får du av

Maria Nordström, utbildningsansvarig

Telefon: 072-236 71 36

E-post: maria.nordstrom@vgregion.se

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

 

 

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved