Agrotekniker

Agrotekniker

 

Agrotekniker (2 år)

 

Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!

 

Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många

valbara kurser och LIA - Lärande i arbete, vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område.

Utbildningen är flexibel och du kan påverka studieupplägget efter vad du själv önskar.

För att kunna vara med och utveckla de gröna näringarna behövs en bred kompetens.

Hos oss får du personlig coachning!

 

I vår tvååriga utbildning Agrotekniker får du fördjupade kunskaper inomlantbrukets husdjur,

växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning.

 

Möt 100 experter!

Du får både forskningens nya rön varvat med erfarenheten från kunniga branschföreträdare,

tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och näringslivet.

Under din utbildning möter du över 100 experter och genom LIA:an kommer du ut i praktiken

där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter.

Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen.

 

Vill du driva företag?

I agroteknikerutbildningen får du kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva och

utveckla ett lantbruksföretag. Efter utbildningen kan du också ta anställning som exempelvis driftledare,

förman, gårdsmästare, försökstekniker, säljare, handläggare eller liknande befattningar.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen finns på Kompetenscentrum Uddetorp strax norr om Skara och är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på heltid i 4 terminer. Du läser både obligatoriska och valbara kurser och teori varvas med praktik. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Lärande i arbete - LIA Under LIA:n är du ute på praktik och du gör då ett projektarbete. LIA:n kan utföras olika arbetsplatser, under minst 20 veckor.

Du kan också välja LIA istället för annan valbar kurs för att ytterligare fördjupa dig i det ämne som du är mest intresserad av.

 

Du som Agrotekniker kan bland annat arbeta på:

•Lantmännen

•Svenska Foder

•LRF Konsult

•Jordbruksverket

•Länsstyrelserna

•Växa

•Naturbruksgymnasierna

•Inom SLU:s försöksverksamhet

 

Många agrotekniker driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag.

 

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen till agrotekniker.

För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning.

 

Förkunskap

Behörighet till yrkeshögskolan:

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till

yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:

•Marken och växternas biologi

•Djuren i naturbruket

•Fordon och redskap

(eller motsvarande kunskaper)

samt minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom lantbruk.

 

 

Ansökan

 

Reell kompetens

Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har jobbat länge inom lantbruk utan att ha de specifika kurser som den särskilda behörigheten omfattar, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens.

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

 

 

Sökande från övriga Norden

Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta antagningskansliet: kathrin.strand@vgregion.se alt 0700-82 4469 eller oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

 

Det går inte att ansöka till utbildningen just nu.

 

 

 

Terminstider för dig som söker csn:

 

2017-08-28 -- 2018-06-01 200 YH-poäng

2018-08-29 -- 2019-05-31 200 YH-poäng

 

Obligatoriska kurser

Introduktion

Arbetsliv och ledarskap

Företagsutveckling och driftledning

Grovfoderproduktion med biologi och kemi i växter och foder

Skog, ekologi och kretslopp

Lärande i arbete, LIA I, II och III A

Lärande i arbete, LIA IV med examensarbete

 

 

Valbara kurser

Bygg- och inomgårdsteknik

Enskilt projekt

Fårproduktion

Grisproduktion

Fördjupning Ekonomi

Fördjupning Växtodling

Lärande i arbete, LIA III B

Mjölkproduktion I

Mjölkproduktion II

Nötköttsproduktion

Teknik l, Lantbruksteknik

Teknik II, Precisionsodling

Växtodling I

Växtodling II

 

 

Mer information om utbildningen får du av:

Barbro Mattsson, utbildningsansvarig

Telefon: 070-286 91 12

E-post: barbro.mattsson@vgregion.se

 

För frågor eller funderingar om själva ansökningsförfarandet kontakta antagningskansliet:

Kathrin Strand

Telefon: 0700-824469

E-post: kathrin.strand@vgregion.se

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agroteknikerna i AT 16 deltar i ett EU-projekt som handlar om livsmedelskedjor från producent till konsument. I projektet ingår en resa till värdlandet Holland där man träffar andra studenter och deltagare inom Peat Valley-projektet, bland annat på Hanzehogeschool i Groningen.

Adresser

Besöksadress:

Kompetenscentrum Uddetorp, Skara

Postadress:

Biologiska Yrkeshögskolan

Regionens Hus

541 80 Skövde

Leveransadress:

Kompetenscentrum Uddetorp

532 96 Skara

Telefon: 0700-82 57 00

naturbruk.bys@vgregion.se

Org.nr 232100-0131

Copyright © All Rights Reserved